PODZAKONSKI PROPISI

Pravilnik Sl.GL.RS 17-2017

Pravilnik o nacinu, programu i postupku sprovodenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profes. osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profes. osposobljenosti, kao i polaganje ispita

Pravilnik Sl.Gl. RS 13-2017

Pravilnik o evidenciji radnog vremena clana posade vozila

Pravilnik Sl.Gl.RS 11-2017

Pravilnik o izgledu i sadr. obrasca zahteva za izdavanje i produzenje roka vazenja licence za prevoz,obrascima licence za prevoz i izvoda lic. za prevoz tereta

Pravilnik Sl.G.RS 105-2016

Pravilnik o izgledu i sadrzini obrasca zahteva za izdavanje licence za prevoz, izgledu i sadrzini licence za prevoz i izvoda lic.za prevoz putnika

Pravilnik Sl.Gl.RS 49-2010

Pravilnik o medunarodnim vozackim dozvolama Sl.Gl.RS 49-2010

Pravilnik Sl.Gl.RS 2011

Pravilnik o nacinu koriscenja tahografa Sl.Gl.RS 2011

Pravilnik Sl.Gl. 57-2012

Pravilnik o obrascu godisnjeg izvestaja Savetnika, obrascu Sertifikata za Savetnika, kao i o obrascu potvrde o zavrsenom strucnom osposobljavanju kandidata za Savetnika Sl.Gl. 57-2012

Pravilnik Sl.Gl.RS 48-2011

Pravilnik o obrascu i planu i nacinu prevoza zivotinja kojim se obezbeduje zastita zivota i dobrobiti zivotinja Sl.Gl.RS 48-2011

Pravilnik Sl.Gl.RS 42-2013

Pravilnik o obrascu i roku vazenja potvrde o strucnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta Sl.Gl.RS 42-2013

Pravilnik Sl.Gl.RS 40-2012...63-2017

Pravilnik o podeli motornih i prikljucnih vozila i tehnickim uslovima za vozila u saobracaju na putevima Sl.Gl.RS 40-2012...63-2017

Pravilnik Sl.Gl.RS 106-2016

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozaca Sl.Gl.RS 106-2016

Pravilnik Sl.Gl.RS 38-2010

Pravilnik o programu obuke o dobrobiti zivotinja prilikom njihovog prevoza kao i sadrini i nacinu vodenja registra prevoznika zivotinja Sl.Gl.RS 38-2010

Pravilnik Sl.Gl.RS 44-2013

Pravilnik o programu, nacinu i visini troskova ispita za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta Sl.Gl.RS 44-2013

Pravilnik Sl.Gl.RS 67-2011

Pravilnik o radionicama za tahografe Sl.Gl.RS 67-2011

Pravilnik Sl.Gl.RS 32-2010

Pravilnik o sadrzini, izdavanju i vodjenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima Sl.Gl.RS 32-2010

Pravilnik Sl.Gl.RS 90-2016,4-2017

Pravilnik o sadrzini,nacinu izdavanja vodenju putnih naloga i nacinu vodjenja evidencije o izdatim putnim nalozima Sl.Gl.RS 90-2016,4-2017

Pravilnik Sl.Gl.RS 14-2017

Pravilnik o tehnickim i tehnicko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobracaju Sl.Gl.RS 14-2017

Pravilnik Sl.Gl.RS 55-2012

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno drustvo,tj.drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca za strucno osposobljavanje kandidata za Savetnika,o obrascu licence Sl.Gl.RS 55-2012

Pravilnik Sl.Gl.64-2013

Pravilnik o uslovima za izdavanje,tj.oduzimanje ovlascenja strucno osposobljavanje kandidata za vozaca vozila za transport opasnog tereta Sl.Gl.64-2013

Pravilnik Sl.Gl.RS 73-2010

Pravilnik o vozackim dozvolama Sl.Gl.RS 73-2010

Pravilnik Sl.Gl.RS 82-2017

Pravilnik o nacinu koriscenja i popunjavanja pojedinacne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobracaju, (,Sl. glasnik RS_, br. 82-2017)

Pravilnik Sl.Gl.RS 14-2017

Pravilnik o obrascu dozvole za kabotazu i obrascima pojedinacnih, vremenskih i posebnih dozvola, (,Sl. glasnik RS_, br. 14-2017)

Pravilnik Sl.Gl.RS 71-2017

Pravilnik o sadrzini i izgledu obrasca potvrde za vozaca i nacinu vodenja evidencije o potvrdama za vozace, (,Sl. glasnik RS_, br. 71-2017)

Pravilnik Sl.Gl.RS 96-2017

Pravilnik o visini troskova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobracaju, (,Sl. glasnik RS_, br. 96-2017)

Pravilnik Sl.Gl.RS 110-2017

Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licenci za prevoz tereta i o nacinu vodjenja evidencije o izvrsenim merama Sl.Gl.RS 110-2017

Pravilnik Sl.Gl.RS 78-2015

Pravilnik o uslovima u pogledu strucne osposobljenosti koje mora da ispunjava ovl. str. lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta, o obrascu registra ovl. str. lica i o izgledu ziga Sl.Gl.RS 78-2015