PROGRAMI OBUKE

IRU Akademija – obrazovna institucija u okviru IRU-a (IRU – International Road Transport Union – Međunarodna asocijacija za drumski prevoz).
Osnovana je 2000.godine zbog potrebe povećanja kvaliteta drumskog saobraćaja, kroz primenu standarda propisanih evropskim direktivama koje se odnose na drumski saobraćaj. Programe obuke sprovodi preko svojih Akreditovanih Trening Instituta (ATI-a) širom Evrope.

Rico Training Centre sprovodi četiri osnovna i dva specijalistička programa obuke kadrova u drumskom transportu u skladu sa nastavnim planom i programom IRU Akademije, i u skladu sa Evropskim direktivama iz oblasti drumskog saobraćaja kao i nacionalnim zakonodavstvom u drumskom prevozu Republike Srbije. Na teritoriji Srbije Rico Training Centre je jedini akreditovani trening institut koji sprovodi CPC obuku za profesionalno osposobljavanje vozača u drumskom saobraćaju i izdaje međunarodne sertifikate.

Obuku realizujemo u Beogradu i u svim podcentrima u Srbiji. Obuku sprovode instruktori RICO Training Centre-a licencirani u IRU Akademiji. Polaznici koji po završetku obuke uspešno prođu proveru znanja dobijaju odgovarajući sertifikat/diplomu IRU Akademije.

Imajući u vidu činjenicu da je preovlađujući uticaj ljudskog faktora na bezbednost učesnika u saobraćaju, predmetne obuke se sve više nameću kao POTREBA bez obzira na Zakon.

Zbog toga je neophodno konstantno profesionalno usavršavanje svih učesnika u saobraćaju u cilju podizanja nivoa bezbednosti u saobraćaju, povećanja stepena konkurentnosti i podizanja produktivnosti privrednih subjekata.

Obuka za sticanje sertifikata za lice odgovorno za prevoz

Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza (CPC Obuka za menadžere u drumskom saobraćaju) – Direktiva EC/2009/1071

Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza (CPC obuka za menadžere) je namenjena svim rukovodnim kadrovima uključenim u organizaciju prevoza (dispečerima, logističarima, šefovima saobraćaja) u nacionalnom i međunarodnom drumskom prevozu putnika/ tereta kao I svim fizičkim licima koja tek žele biti angažovana u drumskom saobraćaju.

Kandidati se opredeljuju za jednu od dve vrste obuka:

 1. Nacionalni i međunarodni drumski prevoz putnika,
 2. Nacionalni i međunarodni drumski prevoz tereta,

Na početku obuke, svi kandidati dobijaju udžbenik „Savremeni drumski prevoz“ koji uz predavanja predstavlja osnovu za polaganje ispita. Po uspešno položenom ispitu (koji se sastoji iz četiri testa i polaže se pismeno) svi kandidati dobijaju CPC Diplomu IRU Akademije koja glasi na lično ime kandidata, zavodi se u centralni registar IRU Akademije i predstavlja dokaz o profesionalnoj kompetenciji (CPC -Certificate of professional competence) i sertifikat (JAVNU ISPRAVU) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o stečenim stručnim kompetencijama za lice koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza.

CPC Obuka za vozače

Obuka za stručno usavršavanje vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika/tereta (CPC Obuka za profesionalne vozače)- Direktiva EC/2003/59

Obuka za stručno usavršavanje vozača (CPC obuka profesionalnih vozača) u nacionalnom i međunarodnom drumskom prevozu putnika/tereta predstavlja profesionalnu kompetenciju vozača, odnosno dokaz da je vozač stekao nova znanja u drumskom prevozu putnike/tereta u skladu sa direktivom EC 2003/59 i nacionalnim propisima, da je pre svega svest i odgovornost na visokom nivou i usmerena ka smanjenju troškova kompanije i povećanju bezbednosti u saobraćaju.

Literatura – knjiga „Savremeni profesionalni vozač“je obezbeđena.
Kandidati po završetku obuke i uspešno položenom ispitu (pismeno polaganje testova) dobijaju CPC sertifikat IRU Akademije koji glasi na lično ime kandidata i zaveden u centralnom registru IRU Akademije i sertifikat (JAVNU ISPRAVU) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o stečenim stručnim kompetencijama profesionalnog vozača.

ADR Obuka za vozače

Obuka za stručno usavršavanje vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika/tereta (CPC Obuka za profesionalne vozače)- Direktiva EC/2003/59

Program obuke za vozače u transportu opasne robe je usklađen sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih roba- ADR 2017 i nacionalnim Zakonom o transportu opasne robe „Službeni glasnik RS, br. 104/2016“.

Kandidati programa obuke za vozače imaju mogućnost izbora između:

 1. osnovnog kursa – osnovno poznavanje transporta opasne robe;
 2. specijalističkog kursa –oblast transporta opasnih roba u cisternama;
 3. specijalističkog kursa – oblast transporta eksplozivnih roba.

Svi polaznici dobijaju literaturu i prateći materijal.

Ispit se polaže kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u terminima koji oni definišu.

Obuka za stručno osposobljavanje savetnika

Obuka za stručno osposobljavanje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

U skladu sa zakonom o transportu opasne robe „Službeni glasnik RS, br. 104/2016“ svaki učesnik u transportu opasne robe u drumskom, želeničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji MORA imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Ispit se polaže kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u terminima koje oni definišu.

Uz prijavu za polaganje ispita podnosi se sledeće dokumentacija:

 1. diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija);
 2. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u vezi transporta opasnog tereta u trajanju od 1 godine za kandidata za savetnika zabezbednost u transportu opasnog tereta sa visokom stručnom spremom, odnosno 5 godina za kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta sa srednjom stručnom spremom;
 3. potvrda o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;
 4. fotokopija lične karte;

Taho obuka

Propisi o vremenu vožnje i odmora članova posade i upotreba digitalnih i analognih tahografa - AETR sporazum, Direktive EC/3821/85, EC/2135/98 i EC/561/2006 i Zakon o radnom vremenu člana posade u drumskom prevozu

Organizacija jednodnevnog seminara na temu:

„PROPISI O VREMENU VOŽNJE ČLANOVA POSADE I UPOTREBA ANALOGNOG I DIGITALNOG TAHOGRAFA “ sa akcentom na vođenje evidencije o radnom vremenu članova posade, u skladu sa pravilnikom o vođenju evidencije radnog vremena.

Teme na seminaru:

 1. Zakon o radnom vremenu članova posade i tahografima;
 2. Evidencija radnog vremena člana posade;
 3. AETR propisi;
 4. Digitalni i analogni tahografi;
 5. Praktično vežbanje na simulatoru digitalnog tahografa;
 6. Praktični primeri iz prakse prilikom kontrole.

Seminar uključuje :

 • teoretska i praktična nastava na simulatoru digitalnog tahografa;
 • prateći materijali;
 • sertifikat o učešću.

Seminar se realizuje u dogovorenim terminima, prostorijama kompanija.

Reference:

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • Republička inspekcija za saobraćaj;
 • Prekršajni sudovi Srbije;
 • Peštan Aranđelovac;
 • Delhaize Srbija;
 • Transkop Paraćin;
 • Continental tours;
 • Holcim Srbija i druge transportne, proizvodne i distributivne kuće

Bezbedna i eko vožnja

Bezbedna i eko vožnja za vozače komercijalnih i putničkih vozila

Svrha obuke je ostvarivanje ekonomskih ušteda, povećanje bezbednosti, zaštita životne sredine i primena najnovijih standarda u saobraćaju i bezbednosti, što dovodi do

Smanjenja:

– potrošnje goriva;

– habanja i oštećenja vozila (pneumatika, kočnica,…);
– zagađenja životne sredine;

– kazni.

– Povećanja bezbednosti kroz promene u ponašanju i podizanje nivoa svesti vozača;

– Poboljšanje nivoa i produženje perioda eksploatacije vozila;

– Smanjenje rizika nastanka saobraćajnih nezgoda, nastradalih i povećanje bezbednosti na putevima;

– Podizanje imidža profesije i primena najnovijih standarda struke.

Jednodnevna obuka se realizuje na vozilima kompanije, sa akcentom na individualno upravljanje kandidata u realnim uslovima vožnje.

Sadržaj obuke:

– Početno testiranje kandidata;

– Individualno upravljanje kandidata u realnim uslovima bez usmeravanja instruktora

– Teoretska nastava

– Individualno upravljanje kandidata u realnim uslovima uz usmeravanje instruktora

 

EFEKTI OBUKE

– Ostvarene uštede u potrošnji goriva:

 • od 9% – 24 % prilikom realizacije obuke;
 • od 6% – 17% nakon realizacije obuke, internim praćenjem kompanije;
 • od 8% – 11% nakon realizacije obuke, od strane Rico TC.

– Smanjenje troškova održavanja;

– Povećanje bezbednosti -smanjenjetroškova na ime plaćenih kazni i prekršaja;

– Smanjenje mogućnosti manipulacije gorivom.

 

Dosadašnje reference:

– Arriva Srbija,

– Holcim Srbija,

– Delhaize Srbija,

– Kavim Srbija (Autoprevoz Čačak)

– UNDP Projekat Grad Beograd (JKP Parking Servis, JKP Čistoća, GSP Lasta, Komunalna policija, Direkcija za javni prevoz putnika,…)

– GSP Beograd,

– JKP Čistoća Beograd,

– MD International,

– Coca – cola Hellenic,

– Net Bus Zrenjanin,

– NELT Beograd.

Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta

Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta (IMO/ILO/UNECE (2001), EN 12195-1 (Dec 2003), RevprEN 12195-1 (Jan 2009))

Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta je interaktivni program obuke zasnovan na Evropskim standardima EN 12195-1 iz 2003. godine, Rev prEN 12195-1 iz 2010. godine i Vodiču kroz najbolje Evropske prakse IMO/ILO/UNECE usvojenom 2001. godine. Namenjen je svim učesnicima u operacijama utovara i obezbeđenja tereta – vozačima, prevoznicima, dobavljačima, kupcima i ostalim transportnim operaterima.

Obuka podrazumeva teoretsku nastavu i praktična vežbanja na on-line simulatoru za Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta.
Svi kandidati po uspešnom završetku obuke i položenom ispitu dobijaju sertifikat IRU Akademije za Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta.