ОБУКА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛИЦА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ И ОДГОВОРНО ЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕВОЗА У МЕЂУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ТЕРЕТА

УРЕДБА ЕC/1071/2009

PERSONALNI PODACI


school


account_circle


date_range


place


map

ADRESA


near_me


place


map


local_post_office


phone_android


phone


contact_phone

ZAPOSLENJE


business


near_me


phone


contact_phone


email


star


label


label


local_shipping


local_shipping


directions_bus


RADNO ISKUSTVO I REFERENCE /za period prethodnih 5 godina/

Datum (godina)
Od - Do
Naziv kompanije / Grad / Država
Pozicija
(radno mesto)


PRIJAVA ZA OBUKU LICA KOJE ORGANIZUJE I ODGOVORNO JE ZA POSLOVE PREVOZA

Označite za koji nivo Obuke se prijavljujete:
Nacionalni i međunarodni drumski prevoz putnikaNacionalni i međunarodni drumski prevoz tereta

OBRAZOVNI PROFIL /stečena kvalifikacija-stručna sprema/

Kvalifikacija
Kad i gde je stečena