PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

- CPC OBUKA ZA MENADŽERE -

PERSONALNI PODACI


school


account_circle


date_range


place


map

ADRESA


near_me


place


map


local_post_office


phone_android


phone


contact_phone

ZAPOSLENJE


business


near_me


phone


contact_phone


email


star


label


label


local_shipping


local_shipping


directions_bus

RADNO ISKUSTVO U PROTEKLIH 5 GODINA

Datum (godina)
Od - Do
Naziv kompanije / Grad / Država
Pozicija
(radno mesto)

PRIJAVA ZA CPC OBUKU

Označite za koji nivo CPC Obuke se prijavljujete:
Nacionalni i međunarodni drumski prevoz putnikaNacionalni i međunarodni drumski prevoz tereta

OBRAZOVANJE I DOSADAŠNJA EDUKACIJA

Kvalifikacija
Mesto sticanja kvalifikacije