PONUDA PAKETA USLUGA U CILJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI I UNAPREĐENJA POSLOVANJA KOMPANIJE

Rico Training Centre, Akreditovani Trening Institut IRU Akademije iz Ženeve za profesionalno osposobljavanje kadrova u drumskom saobraćaju, na bazi decenijskog iskustva Vam može ponuditi sledeće usluge za unapređenje poslovanja Vaše kompanije:

1.  SEMINARI I OBUKE/TRENINZI

1.1  Seminari/radionice (Bezbednost, CPC standardi, Taho, transport opasnog tereta, bezbedan utovar i obezbeđenje tereta, EKO program) jednodnevni teoretski seminari/radionice po usaglašenom planu u oblasti saobraćaja-transporta-bezbednosti;

Cilj: upoznavanje sa aktuelnom zakonskom regulativom, dobrom praksom sa transportnog tržišta i načinom reagovanja u specifičnim saobraćajno-transportnim situacijama, kako bi se smanjili rizici neželjenih efekata za kompaniju

Efekti: 

 • prepoznavanje važećih nacionalnih i međunarodnih propisa;
 • primena znanja i iskustava dobre prakse sa transportnog tržišta;
 • adekvatno reagovanje u različitim saobraćajno-transportnim situacijama.      

 

1.2 Specijalističke obuke/treninzi

specijalističke obuke/treninzi kadrova po usaglašenim planovima i programima sa dobijanjem odgovarajućih diploma/sertifikata:
    –  CPC obuka za profesionalno osposobljavanje menadžmenta;

    –  CPC obuka za profesionalno osposobljavanje vozača;

    –  Propisi o vremenu vožnje i odmora članova posade i upotreba tahografa;

    –  Bezbedna i eko vožnja;

    – Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta;

    – ADR obuka vozača;

    – Obuka savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

kombinacija teoretske i praktične nastave.

Cilj: poboljšanje performansi rada zaposlenih

Efekti:

 • unapređenje nivoa znanja zaposlenih;
 • poboljšanje produktivnosti rada zaposlenih;
 • smanjenje potrošnje goriva;
 • smanjenje troškova održavanja vozila;
 • smanjenje troškova na ime kazni po osnovu prekršaja;
 • unapređenje bezbednosti i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda;
 • ispunjenje zakonske obaveze kompanija o obaveznoj i preventivnoj edukaciji kadrova.

 

1.3 Specijalističke obuke/treninzi iz tačke 1.2 sa konsultantskim uslugama praćenja i unapređenja rada sistema.

USLUGE UNAPREĐENJA ORGANIZACIJE I RACIONALIZACIJE KOMPANIJE

 

Usluge u oblasti organizacije:

 • selekcija kadrova;
 • provera i testiranja kadrova kompanije;
 • usaglašavanje strategije firme sa vrstom i strukturom voznog parka;
 • praćenje i analiza stanja bezbednosti kompanije;
 • definisanje procedure praćenja potrošnje goriva, maziva itd.;
 • uvođenje mera racionalizacije i optimizacije pojedinih procesa;
 • praćenje, kontrola, stručne analize, predlaganje mera i aktivnosti za upravljanje sistemom ušteda;
 • TCO (total cost ownership) analiza realnih troškova i opravdanosti istih.

 

Usluge u oblasti pravne regulative:

 • pomoć u izradi, doradi i usklađivanju unutrašnjih akata kompanije;
 • pomoć u izradi, tumačenju i usklađivanju ugovora o radu;
 • analiza, usmeravanje i zastupanje kompanije u slučaju saobraćajnih nezgoda;
 • pomoć i tumačenje kod pravnih sporova kompanije u oblasti saobraćaja-transporta-bezbednosti

 

Usluge u oblasti osiguranja:

 • pomoć u odabiru osiguravajućih društava;
 • preventivno smanjenje šteta

 

2. REGRUTACIJA, SELEKCIJA I OBUČAVANJE KANDIDATA ZA POSLOVE VOZAČA

 

3. VEŠTAČENJE/EKSPERTIZE u oblasti saobraćaja-transporta-bezbednosti

 

4. USLUGE REALIZACIJE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE I KONTROLE TRANSPORTA OPASNOG TERETA (aktivnosti Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta)

 

5. INFORMACIONI SISTEM ZA PRAĆENJE I NADZOR VOZILA – GPS OPREMA– Fleet management (pozicija vozila, brzina, pređeni put, prikaz kritičnih događaja vozila u realnom vremenu)

 

6. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 

7. ZAŠTITA OD POŽARA